Valpar vid diskmaskin

EU krav för att föra in hund som inte skall säljas

På jordbruksverkets hemsida finns alla regler för införsel av valp/hund från länder inom resp utanför EU. Nedanstående checklista är baskraven för att föra in sin egen hund från ett EU-land. Läs mer här.
Jordbruksverket kräver också att alla hundar skall registreras i deras hundregister.

Checklista

  • Djuret ska vara id-märkt
  • Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies
  • Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur
  • Djuret ska anmälas hos tullen