Regler för Årets Lundehund

För att få delta i tävlingen Årets Lundehund måste hundens alla ägare vara medlemmar i Svenska Lundehundsällskapet vid tillfället då tävlingen eller aktiviteten utförs och får ej heller vara föremål för pågående disciplinär åtgärd hos SKK vid dessa tillfällen.

 • Ägare av hund som vill delta med sin hund i Årets Lundehund utställning/aktivaste skickar själv in en anmälan med resultat tillsammans med en bild på sin hund.
 • Resultaten räknas under ett kalenderår.
 • Länk till anmälningsblanketten finns i vänsterspalten och anmälningstiden är mellan 15 december och 31 januari.
 • Resultaten ska vara från officiella utställningar eller tävlingar arrangerade av SKK, SSUK, SLS eller SBK
 • Handler/förare behöver inte vara medlem.
 • Alla anmälningar kommer att få bekräftelse av ansvarig poängräknare.
 • Vinnaren av Årets Lundehund – utställning vuxen och valp samt Årets Lundehund – aktivaste erhåller ett diplom samt ett vandringspris med pärm, som senast en månad innan årsmötet återlämnas till klubben. Vinnarna i de övriga klasserna erhåller ett diplom.
 • Till den hund som kommer sist i Årets Lundehund – utställning delas vandringspriset ”Lundehundens vänner i Danmarks Tröstepokal” ut. Även vandringspriset lämnas åter till klubben en månad innan årsmötet.

  I varje klass räknas resultaten från max 5 tävlingar förutom för valp där endast 3 tävlingar räknas. Om två hundar har lika poäng vid 1:a placering utökas resultattillfällena tills poängskillnad uppstår.

  Om en hund skulle byta klass under året kan den delta i båda klasserna t ex en valp som blir vuxen, eller en vuxen hund som blir veteran. Poäng räknas var för sig (valp till valp, vuxen till vuxen och veteran till veteran).

  Resultaten offentliggörs i nr1 av Lundehunden. Priset/priserna delas ut vid Svenska Lundehundsällskapets årsmöte eller vid annan tidpunkt beslutad av styrelsen. På grund av skaderisk samt fraktkostnader skickas ej vandringspriser per post.

  Följande klasser finns att delta i:
 • Årets Lundehund, Valp, Veteran, Avelshund, Uppfödare, Aktivaste.

  Årets Lundehund
 • Resultaten ska vara från svenska tävlingar organiserade av SKK, SSUK eller SLS.

  Årets Lundehund Valp
 • Utställningsresultaten ska styrkas med en kopia av kritiken.
 • Årets valp kan inte bli Årets Lundehund.

  Årets Lundehund Veteran
 • Hund som deltar med poäng från utställningar i veteranklass och som även placerar sig i till exempel Bhkl kan välja om den ska vara med i Årets Lundehund med Bhkl-poängen eller i Årets Lundehund Veteran med dessa poäng.
 • Veteranpoäng (bästa veteran) räknas bara i veteranklassen.

  Årets Avelshund
 • Ägaren till avelshunden skickar in resultaten på utställda avkommor.
 • Ägaren till avelshunden räknar själv ut poängen per avkomma enligt reglerna nedan.
 • Avkommor som deltar i tävlingen ska vara premierade med lägst CK, minst 3 och max 10 avkommor får delta.
 • Avelshunden får ej ha avelsförbud vid tillfället för tävlingen eller då avkommans tävlingsresultat uppnåddes.
 • Endast bästa resultatet per avkomma under året får räknas.

  Årets Uppfödare
 • Uppfödaren skickar in tävlingsresultaten.
 • Uppfödaren räknar själv ut poängen per avkomma enligt reglerna nedan.
 • Årets Uppfödare får ej vara föremål för pågående disciplinär åtgärd hos SKK vid tävlingstillfällena.
 • Avkommor som deltar i tävlingen ska vara premierade med minst CK, minst 3 och max 10 avkommor får delta.
 • Endast bästa resultatet per avkomma under året får räknas.

  Poängsättning för Utställning
  20p BIR, BIR-valp, bästa veteran med EXC
  18p BIM, BIM-valp
  16p 2 Bhkl/Btkl, valp, veteran
  14p 3 Bhkl/Btkl, valp, veteran
  12p 4 Bhkl/Btkl, valp, veteran
  10p CERT/CACIB
  06p HP/CK
  04p EXC
  02p Deltagande hund som ej placerats

  Endast ett av ovanstående alternativ räknas för varje enskilt tävlingstillfälle. (t ex. Dagens resultat blev 2 Bhkl + Cert räknas endast 2 Bhkl som ger 16p).

  Tilläggspoäng
  BIR hunden tilldelas tilläggspoäng för antal slagna hundar:
  3p 1-4 hundar
  6p 5-9 hundar
  9p 10-14 hundar
  12p 15 hundar och fler

  Extra poäng räknas för:
  10p Svenskt championat, SE Uch
  10p Ny titel t ex. SV-09

  Årets Lundehund Aktivaste
 • Poäng kan samlas i aktiviteterna Nosework, Agility, Rallylydnad, Lydnad, Freestyle, Viltspår, Brukstävling, men också genom att delta i Mentalbeskrivning hund (MH) eller Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH).
 • Poäng räknas för max 5 aktiviteter. Skulle fler deltagare därefter hamna på samma poäng fortsätter räkningen till dess poängskillnad uppnåtts.
 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas.
 • Varje start räknas som en tävling

  Mentalbeskrivning hund (MH)/Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)
  10p genomförd MH/BPH

  Nosework
  5p godkänt doftprov NW1
  5p godkänt doftprov NW2
  5p godkänt doftprov NW3
  10p vid resultat 100p i NW1
  20p vid resultat 100p i NW2
  30p vid resultat 100p i NW3
  2p deltagande utan godkänt doftprov

  Agility
  10p Klass 1 felfritt lopp
  20p Klass 2 felfritt lopp
  30p Klass 3 felfritt lopp
  5p  Tilläggspoäng per erövrad pinne
  2p  Deltagande som ej placerats (vid disk)
  10p Tilläggspoäng för championat/titel

  Agility- hoppklass
  10p Klass 1 felfritt lopp
  20p Klass 2 felfritt lopp
  30p Klass 3 felfritt lopp
  5p  Tilläggspoäng per erövrad pinne
  2p  Deltagande som ej placerats (vid disk)
  10p Tilläggspoäng för championat/titel

  Rallylydnad
  10p Nybörjare godkänd
  20p Fortsättning godkänd
  30p Avancerad godkänd
  40p Mästarklass godkänd
  2p  Deltagande som ej placerats
  10p Tilläggspoäng för Championat

  Lydnad
  10p Klass 1 godkänt, 1 pris
  20p Klass 2 godkänt, 1 pris
  30p Klass 3 godkänt, 1 pris
  40p Elitklass godkänt, 1 pris
  2p  Deltagande som ej placerats
  10p Tilläggspoäng för Championat

  Freestyle
  10p Klass 1 uppflytt
  20p Klass 2 uppflytt
  30p Klass 3 uppflytt
  2p  Deltagande som ej placerats
  10p Tilläggspoäng för Championat

  Viltspår
  10p Anlagsklass godkänd
  30p Öppen klass Första pris
  20p Öppen klass Andra pris
  10p Öppen klass Tredje pris
  2p Deltagande som ej placerats
  10p Tilläggspoäng för Championat

  Bruks
  10p Apellklass godkänd
  20p Lägre klass godkänd
  30p Högre klass godkänd
  40p Elitklass godkänd
  2p  Deltagande som ej placerats
  10p Tilläggspoäng för Championat