Om din hund dör hastigt och utan klar diagnos så önskar klubben att hunden ska obduceras. Kontakta styrelsen om ni har frågor angående obduktion. Du får 50 procent av obduktionskostnaden täckt från Fonden för friska lundehundar. Ju fler hundar som obduceras desto tillförlitligare statistik får klubben över dödsorsaker. Skicka en kopia på obduktionsresultatet till avelskommitten@lundehund.se.
Skicka en kopia på betalningen till kassor@lundehund.se. Glöm inte att skriva ditt namn, kontonummer och hundens namn och registreringsnummer.