R.A.S

Rasspecifik Avelstrategi (RAS) för Norsk Lundehund

Svenska Kennelklubben beslutade 2001 att en raspecifik avelsstrategi (RAS)
ska upprättas för varje hundras.
De rasspecifika avelsstrategierna, RAS, är handlingsplaner för aveln inom en
specifik ras. Där står beskrivet både problem och starka sidor som kan finnas inom
just den rasen och avelsstrategier och rekommendationer som rasklubbens
medlemmar kommit överrens om.
SLS Rasspecifika Avelstratergier RAS.