Kennel Hammarhöjdens
vandringspris

Vandringspris på Svenska Lundehundsällskapets (SLS) officiella utställning.

Utdelas till den Norska lundehund som blir utställningens Bästa valp.

Priset skänks 2017 av Hammarhöjdens kennel i samband med Svenska Lundehundsällskapets 40-årsjubileum.

  • Priset består av en glasstatyett med ingraverad lunnefågel och en pärm.
  • Priset ska återlämnas till sekreteraren i Svenska Lundehundsällskapet senast 1 månad innan utställningen, om inte annat överenskommits.

STATUTER

  • Priset är ständigt vandrande
  • Utdelas på SLS utställning officiell eller inofficiell.
  • Om SLS upphör som rasklubb återgår vandringspriset till donatorn Kennel Hammarhöjden

Utskriftsvänlig version