Tröstepokalen

Lundehundens venner i Danmarks Tröstepokal

Vandringspris på Svenska Lundehundsällskapets (SLS) Årets Lundehund. 

Utdelas som tröstpris till den norska lundehund som uppnår det lägsta resultatet.

Vandringspokalen är instiftad av Lundehundens venner i Danmark och skänkt till SLS vid dubbelutställningen i Morokulien 2007 med anledning av SLS 30 års-jubileum.

  • SLS styrelse har till årsmötet 2009 beslutat att Vandringspokalen ska ges som tröstpris till den hund som uppnår det lägsta resultatet i Årets Lundehund. Om flera hundar placerar sig på sista plats, får lottdragning avgöra vilken hund som vinner pokalen.

STATUTER

  • Tröstepokalen är ständigt vandrande
  • Pokalen åtföljs av en pärm för dokumentation av vinnande hund
  • Utdelas på SLS:s årsmöte under Årets lundehund
  • Priset ska återlämnas till sekreteraren i Svenska Lundehundsällskapet senast 1 månad innan utställningen, om inte annat överenskommits.

Utskriftsvänlig sida