Anmäla information till NLK:s lundehundsdatabas

Med denna blankett kan du registrera din hund, ange hundens anatomi, hälsa, titlar, tävlingsresultat mm. Beroende på vad som väljs under Åmne kommer olika fält upp. Man kan   göra flera olika val under Ämne och då adderas svaren.

Man väljer om man vill att alla kan se uppgifterna om hunden eller om bara basuppgifter om hunden syns för andra. Det förra är att föredra om man tex har en hane som är tillgänglig för avel.

Om du avser att ge information om din hunds egenskaper och anatomi finns frågor om tassar och bett. Bilderna nedan underlättar bestämningen av din hunds bett och hur utvecklade dess tassar är.

Om dig:
Om hunden
reCAPTCHA is required.