NORSK LUNDEHUND KLUBB DATABAS

Den norska databasen, som vi i Sverige kallar den, gjordes av Marc Daverdin på uppdrag av den norska klubben och bygger på digitalisering av det kartotek med handskrivna uppgifter över lundehundar som Norsk Lundehund Klubb fört under alla år sedan klubben bildades 1962.
Text Cecilia Obitz – Foto Ingegerd Jansson

DATABASENS INNEHÅLL

I databasen finns nu över 6000 hundar registrerade. Förutom de lundehundar som registreras i kennelklubbar runt om i världen, registreras också de hundar som ingår i korsningsprojektets olika grenar. All uppdatering görs på ideell basis av kartotekförare i Sverige, Norge och Danmark med olika behörigheter i registret.

Norsk lundehund är en ovanlig ras och består av en väldigt liten population individer. Man räknar med att det finns ca 1500 lundehundar i hela världen och man kan säga att lundehunden tillhör de raser som är utrotningshotade.

Det är därför så viktigt att vi alla som har en Norsk lundehund också hjälper till i arbetet för att så många hundar som möjligt bidrar till aveln.

Databasen bidrar också till att vi kan följa rasens utveckling vad gäller hälsotillstånd och den ger en god översikt över av antalet hundar och var de finns. Databasen är ett otroligt bra verktyg, som underlättar mycket vid inventeringen av rasen i Sverige som görs vart tredje år. Glädjande nog är det 98 procent av de svarande som uppger att vi får lägga in uppgifterna i databasen.

Efter att våra svenska lundehundsvalpar blivit registrerade i Svenska Kennelklubben blir de också registrerade i databasen av kartoteksföraren i Sverige. Kartoteksföraren arbetar under tystnadsplikt och på uppdrag av Norsk Lundehund Klubb med att hålla registret uppdaterat över våra svenska hundar.

Kartoteksföraren i Sverige är:

Cecilia Obitz
Tel: 076-808 59 63
Epost: cecilia.obitz@lundehund.se

Det är av största vikt att du rapporterar ändringar, att du som uppfödare och/eller ägare av en lundehund eller projekthund rapporterar till Svenska Lundehundsällskapet till vem du sålt dina valpar eller vilken hund du äger så att uppgifterna kommer in i databasen. Om din hund omplaceras eller har avlidit är det också viktigt att uppgifterna kommer in i databasen. Blanketter och kontaktuppgifter finns på www.lundehund.se 

De fakta som registreras i databasen är uppgifter om hundens stamtavlenamn, registreringsnummer, födelsedatum, hundens föräldrar, uppfödare och ägare.

Uppgifter som alla kan se är hundens namn, registreringsnummer, födelsedatum, vilka hundens föräldrar är och i vilken ort i landet hunden bor. Det syns också om din hund är registrerad som kryptorchid. Kryptorchida hundar får inte användas i avel då det är ärftligt.

SÖKA AVELSPARTNER

I databasen kan man söka efter en passande hanhund och göra provparningar. Här ser man vilken inavelsgrad det blir i de olika kombinationerna.

Öppna sidan på norsk lundehund klubb databas och klicka på hitta parningshundar eller testa par­ning.

 1. Klicka på knappen »Bla« (översätt via Google Trans­later till svenska) och skriv i namnet på din tik och tryck enter och välj din tik från listan som visas.
 2. Ändra land till Sverige och klicka på knap­pen »Hitta en hanhund«, Då får du upp en lista över hundar. Du kan också ställa in att du söker hundar i ett visst land och/eller inom ett visst åldersintervall.
 3. Välj ut de hundar som du ar intresserad av, tänk på att hålla inavelsgraden så nära noll som möjligt och att den tilltänkta hanen inte har kommit upp i det maxantal valpar varje hund får ha enligt RAS. För kontaktuppgifter till ägarna av hanarna så mejlar du cecilia.obitz@lundehund.se och ber om hjälp med att komma i kontakt med ägaren.

 

 • När du fått kontaktuppgifter till din tilltänkta hanhund, kontakta ägaren.
 • Berätta om din tik och när din tik förväntas löpa.
 • Fråga om hanhunden är tillgänglig för avel och hur ni rent praktiskt kan planera för en parning.
 • Ställ frågor om hunden;
  • är den frisk och
  • har den båda testiklarna på plats i pungen. Är hunden inte utställd behövs ett intyg från veterinär. Intyget ska vara skrivet innan parningen äger rum.
 • Var ute i god tid och träffa hunden och ägaren innan du bestämmer dig for att använda just den hanen i avel. Ett möte säger mer än en vacker bild.
 • Skriv parningsavtal, gör upp om ersättning och kom överens, innan hundarna parar sig. Parningsavtal hittar du på skk.se.