Tor och Etnas labbpris

Tor och Etnas Vandringspris till bästa labbar

Priset instiftades och skänktes 1982 av Leif och Gun Sundman till minnet av:

* NORDUCH Lobergets Tor född 1977-06-11

(INT & NORDUCH Lobergets Guttorm – Lobergets Ragna)
uppf. Marie-Louise Ströberg-Frisk
äg. Leif & Gun Sundman
Tor avled som ung i lundehundsyndromet

* Etna av Enerhaugen född: 1978-06-07

(NUCH Festus av Enerhaugen – NUCH Lundeurens Lunda)
uppf. Christen Lang, Norge
äg. Leif & Gun Sundman

Etna ställdes ut på Stockholmsutställningen 1979 och blev smittad av parvovirus.
Då var parvo ett ännu föga känt begrepp och inga vaccinationer utfördes.
Etna avled i parvo 1979.

  • Priset ska återlämnas till sekreteraren i Svenska Lundehundsällskapet senast 1 månad innan utställningen, om inte annat överenskommits.

STATUTER

  • Priset utdelas en gång om året under förutsättning att minst 5 hundar, som erhållit lägst Very Good i officiell klass, tävlar om detsamma.
  • Priset tillfaller för alltid den lundehundsägare som erövrat 10 inteckningar med minst 4 olika hundar.
  • Samtliga hundar måste vara svenskägda – 2 måste även vara svenskfödda.

Utskriftsvänlig version