För att få bidrag på 1500kr av inseminations kostnaden så ska ansökan vara inskickad till styrelsen och godkänd innan man inseminerar sin tik. Det endast går att ansöka om bidraget en gång per tik. Det är bara införandet av sperma som man kan få bidrag för. Fyll i blanketten här för att ansöka om bidrag för insemination. 

Vi följer reglerna för insemination enligt SKK och Jordbruksverket. Används artificiell insemination utan att hundarnas avels förmåga är dokumenterad ska veterinären intyga att hanhunden och tiken inte har nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning. Insemination får inte ske utomlands, ska valparna registreras i SKK så gäller deras grundregler.

Pengarna tas från fonden för friska Lundehundar, bidrag förutsätter att det finns medel på fonden.

Länkar:

Artificiell insemination | Svenska Kennelklubben

Så sköter du din hund – Jordbruksverket.se

SKKs grundregler