Svenska Lundehundsällskapet är rasklubben för
Norsk Lundehund i Sverige.

När tanken föddes att en rasklubb skulle bildas är okänt, men när Björn Niklasson fick idén blev det något gjort. Det första problemet kom direkt då Björn kontaktade Svenska Kennelklubben (SKK). Någon klubb kunde det inte bli tal om, det var bara dotterorganisationer till SKK som hade tilåtelse att bära klubb i sitt namn.

Sällskap gick däremot bra, så var namnet Svenska Lundehundsällskapet (SLS) klart. Den 7 maj 1977 samlades ett antal “lundemänniskor” hemma hos familjen Niklasson, efter några timmars arbete var SLS bildat. Nu vidtog det hårda arbetet med att sprida kännedom om SLS. Tidningen “Lundehunden” gavs ut, några träffar anordnades där hundar och ägare hade trevligt tillsammans.

SLS har en viktig uppgift att fylla nu och i framtiden och som en enig förening har vi goda
möjligheter att främja och sprida kännedom om Norsk lundehund denna ovanliga, säregna,
speciella lilla norska spets som är ett stycke norskt kulturarv väl värd att vårda för att bevara till eftervärlden.

Vårt mål är:
– att öka kunskapen och intresset för rasen Norsk Lundehund.
– att hjälpa nyblivna och vana lundehundägare.
– att främja en sund avel på Norsk Lundehund.
– att så många lundehundar som möjligt ska gå vidare i avel.

Vi är anslutna till Svenska Spets och Urhunds Klubben (SSUK),
Svenska Kennelklubben (SKK)