Anmälan avliden hund

Anmälan till SKK måste skickas in till SKK med deras blankett. Blanketten hittar du här i fältet ny ägare skriver du avliden och datum då hunden avled.
Behövs bara om hunden ej är registrerad hos SKK
Räcker inte textfältet använd textarean nedan
Är det något du vill berätta för oss om din lundehund?
Får vi använda dina uppgifter i den norska databasen för lundehundar?
reCAPTCHA is required.