På senaste styrelsemötet beslutades att vi går tillbaka till den gamla hanteringen av styrelseprotokoll. Enligt SKK är det godkänt att maila ut klubbens styrelseprotokoll i PDF format.

För kopia av styrelseprotokoll kontakta: sekreterare@lundehund.se