Styrelse och övriga funktionärer 2023

Bakre raden: Barbro Röken, Susanne Gunnarsson, Ann-Christine "Mimmi" Eriksson, Peter Wittzell,  Ursula Nyman,
Främre raden: sittande Carina Jansson

För att skicka meddelanden/frågor mm till styrelsen: epost: styrelsen@lundehund.se

Styrelsen

Ordförande
Carina Jansson
Fagottgatan 45
656 31 Karlstad
Mobil: 070-873 39 36
Epost: ordforande@lundehund.se

Vice ordförande
Ann-Christine "Mimmi" Eriksson
Ovanåker 109
820 60 Delsbo
Mobil: 073-055 69 17
Epost: mimmi@lundehund.se

Sekreterare
Peter Wittzell
Tegelängsvägen 46
152 40  Södertälje
Mobil: 070-264 75 57
Epost: peter@lundehund.se

Kassör
Susanne Gunnarsson
Gottåsa Norregård 1
342 55 Grimslöv
Mobil: 070-822 32 53
Epost: kassor@lundehund.se

Ledamot
Mattias Edwardzon
Vallmovägen 23
313 32 Oskarström
Mobil: 070-884 99 91
Epost: mattias@lundehund.se

Suppleant
Stefan Wahlby
Ragnar lodbroks väg 32
723 55 Västerås
Mobil: 076-696 55 03
Epost: stefan@lundehund.se

Suppleant
Lena Eklund
Solvägen 12
554 66 Jönköping
Mobil: 070-767 27 96
Epost: lena@lundehund.se

Suppleant
Ursula Nyman
Tygelsjö 301Västbo
247 91 Södra Sandby
Mobil: 072-309 70 27
Epost: ursula@lundehund.se

Avelskommittén
Epost: avelskommitten@lundehund.se

Redaktionskommittén
Epost: redaktion@lundehund.se

Övriga funktionärer

Valberedning-sammankallande
Claes Eklund
Solvägen 12
554 66 Jönköping
Mobil: 070-412 28 23
Epost: valberedning@lundehund.se

Valberedning
Olle Mårtensson
Gottåsa Norregård 1
342 55 Grimslöv
Mobil: 070-593 89 02
Epost: valberedning@lundehund.se

Valberedning
Marie Ström
Glassnäs-Häggetorp1
671 93 Arvika
070-660 10 68
Epost: valberedning@lundehund.se

Revisor
Mats Ågren
Sanda Stora Vabros 941
623 79  Klintehamn
Mobil: 070-248 13 09
Epost: revisor@lundehund.se

Revisor
Carina Lundgren
Epost: revisor@lundehund.se

Revisorsuppleant
Ingegerd Jansson
Mobil: 070-939 21 64
Epost: revisor@lundehund.se

Revisorsuppleant
Christer Asplund
Epost: revisor@lundehund.se

Webmaster & SLS Workspace
Ingegerd Jansson
Mobil: 070-939 21 64
Epost: webmaster@lundehund.se

Kontaktperson/registrator för NLKs databas över lundehundar
Cecilia Obitz
Tel: 076-808 59 63
Epost: cecilia.obitz@lundehund.se

Bankgiro 5207-1594
IBAN SE30 8000 0800 6900 3306 3850
Bic SWEDSESS
Swish 123 156 17 03

Kom ihåg att ange ditt namn och vad betalningen avser så underlättar det. Gäller inte minst swish!