BPH

Läs om BPH på Svenska Kennelklubbens hemsida här

Bidraget fortsätter under 2023

Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen.

Om du startar BPH med din Lundehund under året så får du som är medlem i rasklubben 400 kr av anmälningsavgiften i bidrag av klubben ur fonden för friska lundehundar.

Detta gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott.

Bidraget gäller endast BPH under aktuellt år, dvs ej retroaktivt från tidigare år. Ej heller i förskott, BPH skall ha startats. Pengarna tas från fonden för friska Lundehundar, bidrag förutsätter att det finns medel på fonden.

Så här gör du för att ta del av bidraget:

För att bidraget ska kunna betalas ut krävs att hundens ägare är medlem i rasklubben.  Mejla kvitto på erlagd summa och kopia på BPH-resultatet samt namn och kontonummer dit utbetalningen skall göras till: kassor@lundehund.se

 

 


Under Årsmötet 3 april 2022 beslutades att höja bidraget från klubben för genomfört BPH till 40% av anmälningsavgiften.

Årsmötet 26 maj 2019 beslutade att medlemmar som genomför ett BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) med sin hund ska kunna ansöka om att få max 25 procent av anmälningsavgiften i bidrag från klubben. Detta för att uppmuntra fler medlemmar att genomföra ett BPH med eller utan skott. Bidraget ska betalas ut under en försöksperiod t o m 31 december 2020 och därefter utvärderas.