BPH

Läs om BPH på Svenska Kennelklubbens hemsida här

Bidraget fortsätter under 2022

Det är upp till varje arrangör att sätta en prislapp på BPH-beskrivningen.

Om du startar BPH med din Lundehund under året så får du som är medlem i rasklubben 40% av anmälningsavgiften i bidrag av klubben.

Detta gäller både genomförd och avbruten BPH, med eller utan skott.

Bidraget gäller endast BPH under aktuellt år, dvs ej retroaktivt från tidigare år. Ej heller i förskott, BPH skall ha startats.

Så här gör du för att ta del av bidraget:

För att bidraget ska kunna betalas ut krävs att hundens ägare är medlem i rasklubben.  Mejla kvitto på erlagd summa och kopia på BPH-resultatet samt namn och kontonummer dit utbetalningen skall göras till: kassor@lundehund.se

 

 


Under Årsmötet 3 april 2022 beslutades att höja bidraget från klubben för genomfört BPH till 40% av anmälningsavgiften.

Årsmötet 26 maj 2019 beslutade att medlemmar som genomför ett BPH (Beteende- och personlighetsbeskrivning hund) med sin hund ska kunna ansöka om att få max 25 procent av anmälningsavgiften i bidrag från klubben. Detta för att uppmuntra fler medlemmar att genomföra ett BPH med eller utan skott. Bidraget ska betalas ut under en försöksperiod t o m 31 december 2020 och därefter utvärderas.