Valpar vid diskmaskin

EU krav för att föra in hund som inte skall säljas

På jordbruksverkets hemsida finns alla regler för införsel av valp/hund från länder inom resp utanför EU. Nedanstående checklista är baskraven för att föra in sin egen hund från ett EU-land. Läs mer här.
Jordbruksverket kräver också att alla hundar skall registreras i deras hundregister.

Checklista

  • Djuret ska vara id-märkt
  • Djuret ska ha en giltig vaccination mot rabies
  • Djuret ska ha EU-pass för sällskapsdjur
  • Djuret ska anmälas hos tullen

 

Kennelklubbens rekommendationer

För ett tryggt valpköp – Köp aldrig en hund av okänt ursprung!

Tillsammans med övriga organisationer i Samverkansgruppen för hundvälfärd går vi och SKK ut med information om riskerna med att köpa en valp med okänd bakgrund.

Vår viktigaste målgrupp denna gång är de som inte har hund än, men kanske går i valptankar. Framför allt unga vuxna.

Här finns en kort film om vilka konsekvenser det kan få: https://youtu.be/05kdxomvvi4

Här hittar ni SKKs nyhet: https://www.skk.se/sv/nyheter/2018/6/kampanj-mot-hundsmuggling/

Köp aldrig en hund av okänt ursprung


För dig som ska köpa hund finns mycket att ta reda på, bland annat valpens ursprung. Tyvärr säljs det många valpar som förts in i landet på ett olagligt sätt. Ofta har valparna fötts upp under dåliga förhållanden och sedan transporterats på ett sätt som medfört stort lidande.

Kan bära på okända sjukdomar

De insmugglade hundarna saknar ofta nödvändiga vaccinationer, vilket innebär att de kan smittas av allvarliga sjukdomar. Risken är också stor att de redan bär på sjukdomar som förekommer i ursprungslandet. Valparna kan även smitta oss människor med farliga sjukdomar, som till exempel rabies.

Förslagna försäljare

I dag räcker det inte med att undvika köp på parkeringsplatser för att vara säker på att valpen inte är olagligt införd. Säljarna har blivit mer sofistikerade och kan använda främmande tikar som får agera mamma till insmugglade valpar, som sedan id-märks och veterinärbesiktigas.

Gör inga spontanköp

Undvik att köpa en smuggelhund genom att i god tid hitta en uppfödare som du känner att du kan lita på. Träffa gärna uppfödaren tillsammans med tiken innan valparna kommit och be om referenser från andra valpköpare. Se också till att få med dig valpbesiktningsintyg, köpehandlingar där såväl hundens som säljarens identitet tydligt framgår samt eventuell stamtavla när du hämtar din valp.

Källa SKK