Rekommenderade parnings- och valppriser

Stina & Foxie
Parningsavgift (s k språngavgift): 1000 kr, som ska betalas till hanhundsägaren mot kvitto när parning har skett. Summan är oberoende av antalet parningar under pågående löp.

Dessutom 2 300 kr per levande valp som uppnår 5 veckors ålder. Ersättningen ska erläggas mot kvitto i samband med undertecknande av parningsbeviset (reg.anmälan hos Svenska Kennelklubben, SKK). OBS! Detta gäller även för valp som uppfödaren behåller.

Valppris:
från 18 000 SEK.

Notera att parnings- och valppriser är en rekommendation. Det är upp till varje tik- och hanhundsägare att själva bestämma om man vill följa klubbens rekommendation eller komma överens om andra summor.
OBS! Skriv alltid avtal innan parning, använd SKK:s parningsavtal som du laddar ner här

Beslut av SLS styrelse augusti 2021

vilostund