Aspheim

Aspheims Trollunges Vandringspris

Vandringspris på Svenska Lundehundsällskapets (SLS) officiella utställning.

Utdelas till den hane eller tik som vinner utställningens bästa avelsklass.

Priset delades för första gången ut på Svenska Lundehundsällskapets utställning i Vaxholm 2013 och är därefter ständigt vandrande.

Priset är skänkt av Cecilia och Hans Obitz till minne av deras andra lundehund Aspheims Trollunge, som avled i april 2013. Aspheims Trollunge tävlade med avelsklass på SLS utställning första gången på gränsträffen i Morokulien 2007 och därefter minst en gång till.

  • Priset består av en tavla föreställande Monrad Mikaelsen med lundehundar och är inköpt på Väröy 2009, litografin har nummer 111.
  • Priset ska återlämnas till sekreteraren i Svenska Lundehundsällskapet senast 1 månad innan utställningen, om inte annat överenskommits.

STATUTER

  • Tavlan är ständigt vandrande
  • Utdelas på SLS utställning
  • Om SLS inte anordnar någon utställning utdelas tavlan på SKK’s officiella utställning i Stockholm i december.

Trollungen

Utskriftsvänlig version