Svenska Spets- och Urhundklubben (SSUK) är en special klubb som sorterar under SKK. Klubben bildades 1999 med syfte att ansvara för vissa raser inom FCI grupp 5, såsom vår Norska Lundehund.

Som medlem i Svenska Lundehundsällskapet blir du per automatik medlem i SSUK och du erhåller därmed rätten att delta i de hundutställningar och aktiviteter som årligen arrangeras av SSUK. Därtill kan du bli invald i SSUK:s styrelse och du innehar rätten att representera din rasklubb som delegat på SSUK:s fullmäktige. Besök gärna SSUK:s hemsida och läs nyhetssidan SSUK Nytt för att få tillgång till den senaste informationen.

 


SSUK Nyheter


Glöm inte att anmäla till Höganäs och Sundsvall/Timrå!

Länk finns i hemsidan till internetanmälan: www.ssuk.se

Välkomna!

Rasfördelning och domare i Sundsvall/Timrå 2022-10-15
Sista anmälningsdag 3 veckor före utställningsdagen: 26 September

Esa Ruotsalainen, Finland
Grosspitz, Kleinspitz, Mittelspitz, Pomeranian

Johnny Andersson
Basenji, Chow chow, Eurasier, Keeshond

Mats Jonsson
Akita, American akita, Canaan dog, Hokkaido, Japansk spets, Kai, Kishu, Korea jindo dog, Norsk buhund, Norsk lundehund, Perro sin pelo del Peru, Shiba, Shikoku, Thai ridgeback dog, Volpino italiano, Xoloitzcuintle