Raggebus Lundys Vandringspris

Vandringspris på Svenska Lundehundsällskapets (SLS) officiella utställning.

Utdelas till den norska lundehund som blir utställningens bästa veteran.

Priset delades för första gången ut på Svenska Lundehundsällskapets utställning i Askersund 2012 och är därefter ständigt.

Priset är skänkt 2011 av Mari-Louise Ströberg Frisk, som 1969 importerade den första lundehunden, Raggebus Lundy, till Sverige.

  • Priset består av en uppstoppad lunnefågel sittande i en “glasbur”.
  • Priset ska återlämnas till sekreteraren i Svenska Lundehundsällskapet senast 1 månad innan utställningen, om inte annat överenskommits.

STATUTER

  • Priset är ständigt vandrande
  • Utdelas på SLS utställning
Raggebus Lundby

  Raggebus Lundy