VALBEREDNING

Valberedningen har en mycket viktig uppgift.

Vi har fått förtroendet av klubbens årsmöte att försöka hitta rätt personer till styrelsen och till andra valda funktioner och föreslå dem för årsmötet. Därför är vi också intresserade av att höra vad du som medlem tycker. Vi vill ha din hjälp att nominera kandidater.

Har du förslag om vem som skulle kunna passa bra som ordförande, styrelseledamot, revisor eller valberedare nästa år så vill vi gärna ta del av dina förslag. Du behöver inte ha tillfrågat personen eller ens känna personen särskilt väl, du behöver bara tala om för oss varför du skulle vilja se den personen som förtroendevald i Svenska Lundehundsällskapet, så gör vi resten.

Vår klubb blir inte bättre än dem som leder den, så det är viktigt för oss alla att vi hjälps åt att nominera personer.

Är du intresserad av att vara med att påverka och utveckla vår fina klubb? Hjälp oss då att hitta rätt personer eller föreslå dig själv!

Skicka dina tips till oss på valberedning@lundehund.se .

Valberedningen behöver ha dina förslag senast fem veckor innan årsmötet.

Nuvarande förtroendevalda:

Styrelse:
Ordförande – Carina Jansson vald tom 2023
Ledamot – Susanne Gunnarsson vald tom 2024
Ledamot – Mimmi Eriksson vald tom 2024
Ledamot –
Ledamot –
Suppleant – Peter Wittzell vald tom 2023
Suppleant – Barbro Röken vald tom 2023
Suppleant – Ursula Nyman vald tom 2023
Revisorer
Mats Ågren vald tom 2023
Carina Lundgren vald tom 2023
Revisorssuppleanter
Ingegerd Jansson vald tom 2023
Christer Asplund vald tom 2023
Valberedning
Claes Eklund Sammankallande vald tom 2023
Olle Mårtensson vald tom 2024
Marie Ström Fyllnadsval vald tom 2023