VALBEREDNING

Valberedningen har en mycket viktig uppgift.

Vi har fått förtroendet av klubbens årsmöte att försöka hitta rätt personer till styrelsen och till andra valda funktioner och föreslå dem för årsmötet. Därför är vi också intresserade av att höra vad du som medlem tycker. Vi vill ha din hjälp att nominera kandidater.

Har du förslag om vem som skulle kunna passa bra som ordförande, styrelseledamot, revisor eller valberedare nästa år så vill vi gärna ta del av dina förslag. Du behöver inte ha tillfrågat personen eller ens känna personen särskilt väl, du behöver bara tala om för oss varför du skulle vilja se den personen som förtroendevald i Svenska Lundehundsällskapet, så gör vi resten.

Vår klubb blir inte bättre än dem som leder den, så det är viktigt för oss alla att vi hjälps åt att nominera personer.

Är du intresserad av att vara med att påverka och utveckla vår fina klubb? Hjälp oss då att hitta rätt personer eller föreslå dig själv!

Skicka dina tips till oss på valberedning@lundehund.se .

Valberedningen behöver ha dina förslag senast fem veckor innan årsmötet.

Nuvarande förtroendevalda:

Styrelse:

Ordförande –    Carina Jansson                  vald tom 2022
Ledamot –        Tove Schrödl                     vald tom 2023
Ledamot –        Susanne Gunnarsson         vald tom 2022
Ledamot –        Mimmi Eriksson                 vald tom 2022
Ledamot –        Elin Malmqvist                   vald tom 2023
Suppleant –      Peter Wittzell                      vald tom 2022
Suppleant –      Barbro Röken                     vald tom 2022
Suppleant –      Ursula Nyman                    vald tom 2022

Revisorer
Ingegerd Jansson                                    vald tom 2022
Mats Ågren                                             vald tom 2022

Revisorsuppleanter
Sofie Weibull                                         vald tom 2022
Lena Cederblad                                     vald tom 2022

Valberedning
Olle Mårtensson                                  vald tom 2022
Claes Eklund                                       vald tom 2022
Maria Ringdahl                                    vald tom 2023