Blankett för ägarregistrering av lundehundar

Avsikten med registreringen är att få uppgifter om vilka lundehundar som finns och ägs av vem för att underlätta arbetet med ta fram ägaruppgifterna till inventeringen av rasen som klubben gör vart tredje år. När du fyller i uppgifterna godkänner du också att Svenska Lundehundsällskapet får behandla dina personuppgifter i enlighet med klubbens GDPR policy.
Tillåter Du uppdatering av den norska lundehundsdatabasen?
reCAPTCHA is required.