NORSK LUNDEHUND KLUBB DATABAS

Den norska databasen, som vi i Sverige kallar den, gjordes av Marc Daverdin på uppdrag av den norska klubben och bygger på digitalisering av det kartotek med handskrivna uppgifter över lundehundar som Norsk Lundehund Klubb fört under alla år sedan klubben bildades 1962.
Text Cecilia Obitz

DATABASENS INNEHÅLL

I databasen finns nu över 6000 hundar registrerade. Förutom de lundehundar som registreras i kennelklubbar runt om i världen, registreras också de hundar som ingår i korsningsprojektets olika grenar. All uppdatering görs på ideell basis av kartotekförare i Sverige, Norge och Danmark med olika behörigheter i registret.

Norsk lundehund är en ovanlig ras och består av en väldigt liten population individer. Man räknar med att det finns ca 1500 lundehundar i hela världen och man kan säga att lundehunden tillhör de raser som är utrotningshotade.

Det är därför så viktigt att vi alla som har en lundehund också hjälper till i arbetet för att så många hundar som möjligt bidrar till aveln. I rasen finns inga andra avelskriterier än att hunden ska vara frisk och mentalt sund.

Databasen bidrar också till att vi kan följa rasens utveckling vad gäller hälsotillstånd och den ger en god översikt över av antalet hundar och var de finns. Databasen är ett otroligt bra verktyg, som underlättar mycket vid inventeringen av rasen i Sverige som görs vart tredje år. Glädjande nog är det 98 procent av de svarande som uppger att vi får lägga in uppgifterna i databasen.

Efter att våra svenska lundehundsvalpar blivit registrerade i Svenska Kennelklubben blir de också registrerade i databasen av kartoteksföraren i Sverige. Kartoteksföraren arbetar under tystnadsplikt och på upp drag av Norsk Lundehund Klubb med att hålla registret uppdaterat över våra svenska hundar.

Det är av största vikt, att även om du inte själv är användare av databasen, att du rapporterar ändringar, att du som uppfödare och/eller ägare av en lundehund eller projekthund rapporterar till Svenska Lundehundsällskapet till vem du sålt dina valpar eller vilken hund du äger så att uppgifterna kommer in i databasen. Om din hund omplaceras eller har avlidit är det också viktigt att uppgifterna kommer in i databasen. Blanketter och kontaktuppgifter finns på www.lundehund.se 

De fakta som registreras i databasen är uppgifter om hundens stamtavlenamn, registreringsnummer, födelsedatum, hundens föräldrar, uppfödare och ägare. Registrera gärna också övrig information om din hund, lägg till bilder, utställningsresultat och hälsoupplysningar samt dödsorsak när den tiden kommer. Alla upplysningar som läggs in bidrar till arbetet att bevara rasen.

Det är bara ägaren själv som kan se alla sina upp gifter, om man inte väljer att göra dessa officiella, samt Avl- och Sunnhetsutvalget i Norsk Lundehund Klubb.

Uppgifter som alla kan se är hundens namn, registreringsnummer, födelsedatum, vilka hundens föräldrar är och i vilken ort i landet hunden bor. Det syns också om din hund är registrerad som kryptorchid. Kryptorchida hundar får inte användas i avel då det är ärftligt.

SKAFFA ANVÄNDARID

Har du god datorvana kan du registrera dig som brukare/användare av databasen och lägga in viss information själv. Har du flera hundar som skall uppdateras kan det vara en god idé att själv göra jobbet. Det finns en beskrivning här för hur det går till som du kan ladda ner och följa. Den visar hur du registrerar dig och hur du lägger in uppgifter och eller ändrar uppgifter om dina hundar.

UPPDATERA DATABASEN

Du kan antingen mejla in uppgifterna eller registrera dig som användare i databasen och uppdatera uppgifterna själv. Så här gör du för att mejla uppgifter: Gå till https://natron.vm.ntnu.no/nlk/ eller www.lundehund.no och välj Lundehundbasen. När du kommer in på Lundehundbasen kan du, om du vill, välja språk. Gå till Lundehundbasen och rapporteringsformuläret under rubriken hem.

 • Fyll i blanketten med information om din hund, du kan välja att göra informationen public/offentlig så att andra kan se den. Det kan vara bra för andra hundägare som letar efter avelspartner till sin hund att få ta del av informationen om din hund.
 • Skicka gärna ett mejl med en bild på din hund, gärna fotograferad från sidan då hunden står. Mejlet skickar du till database@lundehund.no, glöm inte att i mejlet skriva hundens registrerade namn och registreringsnummer samt bifoga bilden.

SÖKA AVELSPARTNER

I databasen kan du förutom att lagga in uppgifter om dina egna hundar också söka en passande hanhund och göra provparningar. Du behöver inte vara inloggad i databasen för en sådan sökning.

 1. Öppna sidan på https://natron.vm.ntnu.no/nlk/ och klicka på hitta parningshundar eller testa par­ning.
 2. Klicka på knappen »Bla« (översätt via Google Trans­later till svenska) och skriv i namnet på din tik och tryck enter och välj din tik från listan som visas.
 3. Ändra land till Sverige och klicka på knap­pen »Hitta en hanhund«, Då får du upp en lista över hundar. Du kan också ställa in att du söker hundar i ett visst land och/eller inom ett visst åldersintervall.
 4. Välj ut de hundar som du ar intresserad av, tänk på att hålla inavelsgraden så nära noll som möjligt och att den tilltänkta hanen inte har kommit upp i det maxantal valpar varje hund får ha enligt RAS. Är uppgifterna offentliga ser du kontaktuppgifter till ägaren, annars mejlar du till Avl- og Sunnhetsutvalget, avlogsunnhet@lundehund.no och ber om hjälp med att komma i kontakt med ägaren.

 

 • När du fått kontaktuppgifter till din tilltänkta hanhund, kontakta ägaren.
 • Berätta om din tik och när din tik förväntas löpa.
 • Fråga om hanhunden är tillgänglig för avel och hur ni rent praktiskt kan planera för en parning.
 • Ställ frågor om hunden;
  • är den frisk och
  • har den båda testiklarna på plats i pungen. Är hunden inte utställd behövs ett intyg från veterinär. Intyget ska vara skrivet innan parningen äger rum.
 • Var ute i god tid och träffa hunden och ägaren innan du bestämmer dig for att använda just den hanen i avel. Ett möte säger mer än en vacker bild.
 • Skriv parningsavtal, gör upp om ersättning och kom överens, innan hundarna parar sig. Parningsavtal hittar du på skk.se.