Uppdatera dina medlemsuppgifter….

Så att du försäkrar dig om att din medlemstidning kommer hem till dig. Tidningen Lundehunden och
klubbens hemsida kommer även i fortsättningen att vara den huvudsakliga informationskanalen.
Men med epostadresser till medlemmarna kan SLS enkelt och snabbt få ut information om till
exempel kommande årsmöte eller någon annan klubbaktivitet eller- träff.

Klubben är också intresserad av att veta vem som har vilken hund eftersom det kan
underlätta vårt avelsarbete i rasen.

Tack på förhand/Styrelsen

Ändrade medlemsuppgifter