VALBEREDNING

Valberedningen har en mycket viktig uppgift.

Vi har fått förtroendet av klubbens årsmöte att försöka hitta rätt personer till styrelsen och till andra valda funktioner och föreslå dem för årsmötet den 3 april 2022. Därför är vi också intresserade av att höra vad du som medlem tycker. Vi vill ha din hjälp att nominera kandidater.

Har du förslag om vem som skulle kunna passa bra som ordförande, styrelseledamot, revisor eller valberedare nästa år så vill vi gärna ta del av dina förslag. Du behöver inte ha tillfrågat personen eller ens känna personen särskilt väl, du behöver bara tala om för oss varför du skulle vilja se den personen som förtroendevald i Svenska Lundehundsällskapet, så gör vi resten.

Vår klubb blir inte bättre än dem som leder den, så det är viktigt för oss alla att vi hjälps åt att nominera personer.

Är du intresserad av att vara med att påverka och utveckla vår fina klubb? Hjälp oss då att hitta rätt personer eller föreslå dig själv!

Skicka dina tips till oss på valberedning@lundehund.se .

Valberedningen behöver ha dina förslag senast fem veckor innan årsmötet.

Nuvarande förtroendevalda:

Styrelse:
Ordförande – Maria Ringdahl          vald tom 2021
Ledamot – Mimmi Eriksson             vald tom 2022
Ledamot – Susanne Gunnarsson     vald tom 2022
Ledamot – Carina Jansson               vald tom 2021
Ledamot – Olle Mårtensson             vald tom 2021
Suppleant – Claes Eklund                vald tom 2021
Suppleant – Tove Schrödl                vald tom 2021

Revisorer
Ingegerd Jansson                            vald tom 2021
Monika Ekman (SSUK)                     vald tom 2021

Revisorsuppleanter
Sofie Weibull                                    vald tom 2021
Lena Cederblad                                vald tom 2021

Valberedning
Annika Ågren                                    vald tom 2022
Cecilia Obitz                                      vald tom 2021
Maria Hedström                                 vald tom 2021