Styrelsen och övriga funktionärer 2018

Bakre raden Carina Jansson, Maria Hedström och Ingegerd Jansson.
Längst fram: Monika Ölén Krüger, Annika Ågren, Cecilia Obitz och Maria Karlsson.
Saknas: Ann-Christine “Mimmi” Eriksson och Sirpa Juslenius

 

För att skicka meddelanden/frågor mm till styrelsen: epost: info@lundehund.se 

Ordförande
Cecilia Obitz
Tantalvägen 24 Resarö
185 94 Vaxholm
Tel: 08-541 370 47 Mobil: 076-808 59 63
Epost: ordforande@lundehund.se
Valberedning-sammankallande
Elin Malmqvist
Klarälvsvägen 40
128 44 BAGARMOSSEN
Mobil: 070-457 89 35
Epost: valberedning@lundehund.se
Vice ordförande
Monika Ölén Krüger
Åvall Kvarnliden
330 31 Kulltorp
Mobil: +46 705 344777  
Epost: viceordforande@lundehund.se
Valberedning
Anneli Sjöberg
Mobil: 076-855 93 11
Epost: valberedning@lundehund.se
Sekreterare
Annika Ågren
Sanda St.Varbos 941,
623 79 Klintehamn.
Tel. 0498-24 15 28 Mobil: 070-320 17 54
Epost: sekreterare@lundehund.se
Valberedning
Katarina Linderoth
Mobil: 070-325 89 08
Epost:valberedning@lundehund.se
Kassör (Adjungerad)
Sirpa Juslenius
Birkagatan 25
113 39 Stockholm
Tel: 070-748 05 28

Revisor
Sören Lund
Mobil: 070-573 44 75
Epost: revisor@lundehund.se
Revisor
Ingegerd Jansson
Mobil: 070- 939 21 64
Epost: revisor@lundehund.se
Ledamot
Carina Jansson
Signalhornsgatan 128
65634 Karlstad
Mobil: 0708733936
Epost: ledamot2@lundehund.se
Revisorsuppleant
Eva Nordlander
Mobil: 073- 564 22 25
Epost:revisor@lundehund.se
Suppleanter
Maria Hedström
Skarpnässlingan 19
805 91 Gävle
Mobil: 070-584 87 29
Epost: ledamot@lundehund.se
Revisorsuppleant
Sofie Weibull
070-680 6202
Epost: revisor@lundehund.se
Maria Karlsson
Böle 142
395 95 Rockneby
Mobil: 076- 145 22 33
Epost: ledamot3@lundehund.se
Webmaster
Ingegerd Jansson
Epost: webmaster@lundehund.se

 

Bankgiro 5207-1594
IBAN SE03 8000 0832 7969 3378 0956
Bic  SWEDSESS
Swish  123 156 17 03
Kom ihåg att ange ditt namn och vad betalningen avser så underlättar det. Gäller inte minst swish!.