Parning har skett:

 

Ingen anmäld för närvarande