Parning har skett:

Namn på hanen: Lundetuvans Atle Stivsvingel
Namn på tiken: Koviks Enastående Essi
Inavelsgrad i procent: 0 %
Beräknad nedkomst: 12 juli 2022
Kennelns namn StoraFossens Kennel
Uppfödarens namn och adress: Anja Norrthon, Strömstadsv 21 Munkedal
Hemsida:
Email anja.norrthon@gmail.com
Telefon (fast och/eller mobil): 073-838 93 64
Fotograf Anja Norrthon och Jonna Karlsson