Svenska Lundehundsällskapet är rasklubben för Norsk Lundehund i Sverige.

Vårt mål är:
– att öka kunskapen och intresset för rasen Norsk Lundehund.
– att hjälpa nyblivna och vana lundehundägare.
– att främja en sund avel på Norsk Lundehund.
– att så många lundehundar som möjligt ska gå vidare i avel.

Vi är anslutna till Svenska Spets och Urhunds Klubben (SSUK),
Svenska Kennelklubben (SKK)