Regler för Årets Lundehundstävling

För att få delta i tävlingen Årets Lundehund måste hundens alla ägare vara medlemmar i Svenska Lundehundsällskapet vid tillfället då tävlingen eller aktiviteten utförs och får ej heller vara föremål för pågående disciplinär åtgärd hos SKK vid dessa tillfällen.

 • Ägare av hund som vill delta med sin hund i Årets Lundehund utställning/aktivaste
  skickar själv in en anmälan med resultat tillsammans med bild på hunden via länk senast den 31/1.
 • Resultaten räknas under ett kalenderår.
 • Resultaten ska vara från officiella utställningar arrangerade av SKK, SSUK eller SLS.
 • Handler/förare behöver inte vara medlem.
 • Alla anmälningar kommer att få bekräftelse av ansvarig poängräknare.
 • Vinnaren av Årets Lundehund – utställning erhåller ett diplom samt ett vandringspris, som en månad innan årsmötet återlämnas till klubben. Vinnarna i de övriga klasserna erhåller ett diplom.
 • Till den hund som kommer sist i Årets Lundehund – utställning delas vandringpriset ”Lundehundens vänner i Danmarks Tröstepokal” ut. Även det vandringspris lämnas åter till klubben en månad innan årsmötet.

I varje klass räknas resultaten från max 5 tävlingar förutom för valp där endast 3 tävlingar räknas. Om två hundar har lika poäng vid 1:a placering utökas resultaststillfällena tills poängskillnad uppstår.

Om en hund skulle byta klass under året kan den delta i båda klasserna t ex en valp som blir vuxen, eller en vuxen hund som blir veteran. Poäng räknas var för sig (valp till valp, vuxen till vuxen och veteran till veteran).

Resultaten offentliggörs i nr1 av Lundehunden. Priset/priserna delas ut vid Svenska Lundehundsällskapets årsmöte eller vid annan tidpunkt beslutad av styrelsen.
På grund av skaderisk samt fraktkostnader skickas ej vandringspriser per post.

Länkar till anmälningsblanketterna finns i vänsterspalten och anmälningstiden är mellan 15 dec och 31 januari.

Följande klasser finns att delta i:

 • Årets Lundehund -Valp, -Veteran, -Avelshund, -Uppfödare, -Aktivaste

Årets Lundehund

 • Resultaten ska vara från svenska tävlingar organiserade av SKK, SSUK eller SLS.

Årets Lundehund Valp

 • Utställningsresultaten ska styrkas med en kopia av kritiken.
 • Årets valp kan inte bli Årets Lundehund.

Årets Lundehund Veteran

 • Hund som deltar med poäng från utställningar i veteranklass och som även placerar sig i till exempel Bhkl kan välja om den ska vara med i Årets Lundehund med Bhkl-poängen eller i Årets Lundehund Veteran med dessa poäng.
 • Veteranpoäng (bästa veteran) räknas bara i veteranklassen.

Årets Avelshund

 •  Ägaren till avelshunden skickar in resultaten på utställda avkommor.
 •  Ägaren till avelshunden räknar själv ut poängen per avkomma enligt reglerna nedan.
 • Avkommor som deltar i tävlingen ska vara premierade med lägst CK, minst 3 och max 10 avkommor får delta.
 • Avelshunden får ej ha avelsförbud vid tillfället för tävlingen eller då avkommans tävlingsresultat uppnåddes.
 • Endast bästa resultatet per avkomma under året får räknas.

Årets Uppfödare

 • Uppfödaren skickar in tävlingsresultaten.
 • Uppfödaren räknar själv ut poängen per avkomma enligt reglerna nedan.
 • Årets Uppfödare får ej vara föremål för pågående disciplinär åtgärd hos SKK vid tävlingstillfällena.
 • Avkommor som deltar i tävlingen ska vara premierade med minst CK, minst 3 och max 10 avkommor får delta.
 • Endast bästa resultatet per avkomma under året får räknas.

Poängsättning för Utställning

20p BIR, BIR-valp, bästa veteran med EXC
18p BIM, BIM-valp
16p 2 Bhkl/Btkl, valp, veteran
14p 3 Bhkl/Btkl, valp, veteran
12p 4 Bhkl/Btkl, valp, veteran
10p CERT/CACIB
6p HP/CK
4p EXC
2p Deltagande hund som ej placerats
Endast ett av ovanstående alternativ räknas för varje enskilt tävlingstillfälle.
(t ex. Om dagens resultat blev 2 Bhkl + Cert räknas endast 2 Bhkl som ger 16p).

Tilläggspoäng
BIR hunden tilldelas tilläggspoäng för antal slagna hundar.

3p 1-4 hundar
6p 5-9 hundar
9p 10-14 hundar
12p 15 hundar och fler

Extra poäng räknas för

10p Svenskt championat SE Uch
10p Ny titel t ex. SV-09

14p BIG-1
12p BIG-2
10p BIG-3
8p BIG-4

24p BIS-1
22p BIS-2
20p BIS-3
18p BIS-4

Årets Lundehund Aktivaste

 • Poäng kan samlas i aktiviteten lydnad-, bruks-, viltspårs-, agility, rallylydnads- och freestyletävling, men också genom att delta i MH/BPH-test.
 • Poäng räknas för max 5 aktiviteter.
 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas.
 • Endast bästa placeringen under tävlingen räknas.
 • Varje start räknas som en tävling.

MH/BPH-Test

10p Genomförd MH/BPH

Agility

10p Klass 1 felfritt lopp
20p Klass 2 felfritt lopp
30p Klass 3 felfritt lopp
2p Deltagande som ej placerats
5p Tilläggspoäng per erövrad pinne

10p Tilläggspoäng för championat/titel

Agility -hopp

10p Klass 1 felfritt lopp
20p Klass 2 felfritt lopp
30p Klass 3 felfritt lopp
2p Deltagande som ej placerats
5p Tilläggspoäng per erövrad pinne

10p Tilläggspoäng för championat/titel

Bruks

10p Apellklass godkänd
20p Lägre klass godkänd
30p Högre klass godkänd
40p Elitklass godkänd
2p Deltagande som ej placerats

10p Tilläggspoäng för Championat

Freestyle

10p Klass 1 uppflytt
20p Klass 2 uppflytt
30p Klass 3 uppflytt
2p Deltagande som ej placerats

10p tilläggspoäng för Championat

Lydnad

10p Klass 1 godkänt, 1 pris
20p Klass 2 godkänt, 1 pris
30p Klass 3 godkänt, 1 pris
40p Elitklass godkänt, 1 pris
02p Deltagande som ej placerats

10p Tilläggspoäng för Championat

Rallylydnad

10p Nybörjare godkänd
20p Fortsättning godkänd
30p Avancerad godkänd
40p Mästarklass godkänd
02p Deltagande som ej placerats

10p Tilläggspoäng för Championat

Viltspår

10p Anlagsklass godkänd
40p Öppen klass Första pris med HP 
 30p Öppen klass Första pris 
 20p Öppen klass Andra pris 
 10p Öppen klass Tredje pris 
02p Deltagande som ej placerats

10p Tilläggspoäng för Championat