Styrelse och övriga funtionärer 2022

Ursula Nyman, Tove Schrödl, Peter Wittzell, Ann-Christine "Mimmi" Eriksson,
Carina Jansson, Barbro Röken, Ingegerd Jansson, Susanne Gunnarsson, Elin Malmqvist

För att skicka meddelanden/frågor mm till styrelsen: epost: styrelsen@lundehund.se

Styrelsen

Ordförande
Carina Jansson
Fagottgatan 45
656 31 Karlstad
Mobil: 070-873 39 36
Epost: ordforande@lundehund.se

Vice ordförande
Tove Schrödl
Nöbbelöv 841
226 60 Lund
Mobil: 070-637 47 44
Epost: tove@lundehund.se

Sekreterare
Elin Malmqvist
Heliosgatan 18 A
120 78  Stockholm
Mobil: 070-457 89 35
Epost: sekreterare@lundehund.se

Kassör
Susanne Gunnarsson
Gottåsa Norregård 1
342 55 Grimslöv
Mobil: 070-822 32 53
Epost: kassor@lundehund.se

Ledamot
Ann-Christine "Mimmi" Eriksson
Ovanåker 109
820 60 Delsbo
Mobil: 073-055 69 17
Epost: mimmi@lundehund.se

Suppleant
Peter Wittzell
Tegelängsvägen 46
152 40  Södertälje
Mobil: 070-264 75 57
Epost: peter@lundehund.se

Suppleant
Barbro Röken
S:t Persgatan 9C
602 33 Norrköping
Mobil: 070-399 14 52
Epost: barbro@lundehund.se

Suppleant
Ursula Nyman
Tygelsjö 301Västbo
247 91 Södra Sandby
Mobil: 072-309 70 27
Epost: ursula@lundehund.se

Avelskommittén
Epost: avelskommitten@lundehund.se

Redaktionskommittén
Epost: redaktion@lundehund.se

Övriga funktionärer

Valberedning-sammankallande
Olle Mårtensson
Gottåsa Norregård 1
342 55 Grimslöv
Mobil: 070-593 89 02
Epost: valberedning@lundehund.se

Valberedning
Claes Eklund
Solvägen 12
554 66 Jönköping
Mobil: 070-412 28 23
Epost: valberedning@lundehund.se

Valberedning
Maria Ringdahl
Böle 142
395 95 Rockneby
Mobil: 076-145 22 33
Epost: valberedning@lundehund.se

Revisor
Ingegerd Jansson
Mobil: 070-939 21 64
Brattenskogen 24
430 24 Styrsö
Epost: revisor@lundehund.se

Revisor
Mats Ågren
Sanda Stora Vabros 941
623 79  Klintehamn
Mobil: 070-248 13 09
Epost: revisor@lundehund.se

Revisorsuppleant
Sofie Weibull
Mobil 070-680 62 02
Epost: revisor@lundehund.se

Revisorsuppleant
Lena Cederblad
Mobil: 070-799 95 88
Epost: revisor@lundehund.se

Webmaster & SLS Workspace
Ingegerd Jansson
Mobil: 070-939 21 64
Epost: webmaster@lundehund.se

Kontaktperson/registrator för NLKs databas över lundehundar
Cecilia Obitz
Tel: 076-808 59 63
Epost: cecilia.obitz@lundehund.se

Bankgiro 5207-1594
IBAN SE30 8000 0800 6900 3306 3850
Bic SWEDSESS
Swish 123 156 17 03

Kom ihåg att ange ditt namn och vad betalningen avser så underlättar det. Gäller inte minst swish!