Bli medlem du också!

Genom ett medlemskap i Svenska Lundehundsällskapet visar du att du aktivt stödjer föreningen och kan vara med och påverka både lundehundens och föreningens utveckling på ett positivt sätt. Ju fler medlemmar vi blir desto starkare är vi.

Det här innebär medlemskapet:

  •  Du har rösträtt på årsmötet.
  •  Du får medlemstidningen Lundehunden 4 ggr/år.
  •  Du har rätt att delta i utställningar anordnade av Svenska Lundehundsällskapet (SLS) och Svenska Spets-och Urhundsklubben (SSUK).
  •  Möjlighet att vara med på olika lundehundsaktiviteter som till exempel promenader.
  •  Du får annonsera dina valpar gratis förutsatt att de uppfyller gällande villkor

 

Årsavgiften för medlemsskap

  • 300 sek för en fullbetalande medlem.
  • 100 sek för familjemedlem.
  • 325 sek för medlemmar utanför Sverige.
  • 100 sek för familjemedlem utanför Sverige

Av SLS:s medlemsavgift går 75 sek per huvudmedlem till SSUK och 10 kr per familjemedlem.

Medlemsskap administreras fr o m dec 2016 av SKK

Familjemedlem kräver att det finns minst en fullbetalande medlem i familjen.

För att bli fullbetalande medlem klicka här. Du kan då betala ditt medlemskap direkt via webben och få ditt medlemskort via e-post. Kräver personnummer.

För att bli familjemedlem klicka här.  Du kan då betala ditt medlemskap via webben och få ditt medlemskort via e-post. Kräver också svenskt personnr.

Om du inte har svenskt personnr och vill bli medlem eller familjemedlem  klicka här 

Om du inte använder en Internetbank eller vill göra en adressändring eller avsluta ditt medlemskap klicka här.

Om du också vill bli medlem i klubbar för olika hundsporter så klicka här.

För frågor om medlemskap ber vi dig kontakta
SKK:s medlemsservice:
Telefon 08-795 33 44 eller via e-post medlem@skk.se