Fonden för friska lundehundar

Klubbens årsmöte 2010 beslutade att bilda Fonden för friska lundehundar. Startkapitalet utgjordes av halva vinsten 2009.

Fonden har till främsta ändamål att vid behov bidra med medel till forskning som kan främja arbetet för friska och sund lundehundar. Det kan gälla IL, pseudopelade  eller inom något annat område.

Även enskilda medlemmar kan söka bidrag ur fonden för en obduktion när hunden hastigt dött utan klar diagnos.

Ansökan om bidrag kan lämnas till styrelsen när som helst under året. Ansökan ska innehålla en beskrivning, tidsplan samt kostnadskalkyl. Mejla till ordforande@lundehund.se

Från och med  årsmötet våren 2019 och tom dec 2020 kan man ansöka om bidrag för att genomföra ett BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund). Man kan ansöka om max 25% av anmälningsavgiften efter genomfört BPH. Kopia på kvittot samt på BPH-resutatet skickas till kassor@lundehund.se

Styrelse för fonden är Svenska Lundehundsällskapets styrelse.

Förhoppningen hos styrelsen är förstås att många av klubbens medlemmar vill stödja fonden och dess verksamhet med ekonomiska bidrag.

Märk inbetalningen med ditt namn och Fonden.
Sätt in ditt bidrag till bankgiro 5207-1594
eller Swish  123 156 17 03
Betalning från utlandet görs till konto:
IBAN SE03 8000 0832 7969 3378 0956
Bic  SWEDSESS

Ange namn ach vad betalningen avser!

Mottagare:
Svenska Lundehundsällskapet

 

En rapport om hur projektet genomförts ska lämnas senast sex månader till styrelsen efter projektets avslutande.