Planerade valpkullar:

Namn på hanen: Brage Trym Av Kystflokken
Namn på tiken: Lundesommer Hekla
Inavelsgrad i procent 0 %
Beräknad parning 7/5 2022
Kennelns namn Häggetorps Lundekennel
Uppfödarens namn och adress: Marie Ström Glassnäs Häggetorp 67193 Arvika
Hemsida: Lundegla.se
Email mariesm95@gmail.com
Telefon (fast och/eller mobil): 0706601068
Fotograf Marie Ström