2022

Kallelse till Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte
Söndagen den 3 april 2022

Svenska Lundehundsällskapet
bjuder in till årsmöte digitalt via
Zoom
Mer information
kommer efter anmälan.

NÄR söndagen den 3 april 2022 kl. 15.30
VAR mötet hålls digitalt via Zoom
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 6 MARS

Handlingar för 2021 är tillgängliga 7 dagar före årsmötet, söndag 27 mars, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

 

2021

Kallelse till
Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte för både 2019 och 2020
Söndagen den 25 april 2021

bjuder in till årsmöte digitalt via
Google Meet
Mer information
kommer efter anmälan.

NÄR söndagen den 25 april 2021 kl. 14.00
VAR mötet hålls digitalt via Google Meet
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 4 APRIL

Handlingar för 2019 och 2020 är tillgängliga en vecka innan årsmötena, söndag 18 april, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

2021

Kallelse till
Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte för både 2019 och 2020
Söndagen den 25 april 2021

bjuder in till årsmöte digitalt via
Google Meet
Mer information
kommer efter anmälan.

NÄR söndagen den 25 april 2021 kl. 14.00
VAR mötet hålls digitalt via Google Meet
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 4 APRIL

Handlingar för 2019 och 2020 är tillgängliga en vecka innan årsmötena, söndag 18 april, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

2020

INSTÄLLT

2019

Kallelse till Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte
Söndagen den 26 maj 2019

Svenska Lundehundsällskapet
bjuder in till årsmöte på
Vilsta Camping, Eskilstuna
Mer information
kommer efter anmälan.

NÄR söndagen den 26 maj 2019 kl. 09.30
VAR mötet hålls på vilsta camping, Eskilstuna 
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 

Handlingar för 2018 är tillgängliga 7 dagar före årsmötet, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Hund kan medtas under årsmötet, men måste sitta i bur.

2018

Kallelse till Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte
Söndagen den 24 mars 2018

Svenska Lundehundsällskapet
bjuder in till årsmöte i
STOKKs lokaler på Rindögatan 25
Mer information
kommer efter anmälan.
Kl 10:30 ordnar vi hundpromenad på Gärdet och efter årsmötet bjuds det på fika

NÄR söndagen den 24 mars 2018 kl. 12.00
VAR mötet hålls i STOKKs lokaler på Rindögatan 25
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 

Handlingar för 2017 är tillgängliga 7 dagar före årsmötet, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

 

2017

Kallelse till Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte
Söndagen den 18 mars 2017

Svenska Lundehundsällskapet
bjuder in till årsmöte i
STOKK:s lokal på Rindögatan 25
Mer information
kommer efter anmälan.
Kl 10:30 ordnar vi hundpromenad på Gärdet
NÄR söndagen den 18 mars 2017 kl. 12.00
VAR mötet hålls i STOKK:s lokal på Rindögatan 25
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN 

Handlingar för 2016 är tillgängliga 7 dagar före årsmötet, senast 4 mars, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

 

2016

Kallelse till Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte
Söndagen den 26 februari 2016

Svenska Lundehundsällskapet
bjuder in till årsmöte i
Norrtälje
Mer information
kommer efter anmälan.

NÄR söndagen den 26 februari 2016 kl.
VAR mötet hålls i Norrtälje
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN

Handlingar för 2015 är tillgängliga 7 dagar före årsmötet, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

2015

Kallelse till Svenska Lundehundsällskapets Årsmöte
Söndagen den 22 februari 2015

Svenska Lundehundsällskapet
bjuder in till årsmöte i
Norrtälje
Mer information
kommer efter anmälan.

NÄR söndagen den 22 februari 2015 kl.
VAR mötet hålls i Norrtälje
HUR information skickas via e-post till alla anmälda medlemmar

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN ÄR DEN

Handlingar för 2014 är tillgängliga 7 dagar före årsmötet, på klubbens hemsida www.lundehund.se.

Årsmöte utlyses genom meddelande på klubbens hemsida, på Facebook, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.