För att få bidrag med 50% av inseminations kostnaden så behöver man ansöka om detta hos oss i styrelsen innan man inseminerar sin tik. Pengarna tas från fonden för friska Lundehundar, bidrag förutsätter att det finns medel på fonden. Det är bara införandet av sperma som man kan få bidrag för. Fyll i blanketten här för att ansöka om bidrag för insemination.

Vi följer reglerna för insemination enligt SKK och Jordbruksverket. Används artificiell insemination utan att hundarnas avelsförmåga är dokumenterad ska veterinären intyga att hanhunden och tiken inte har nedsatt könsdrift eller oförmåga till normal parning. Insemination får ske utomlands, ska valparna registreras i SKK så gäller deras grundregler.

Länkar:

Artificiell insemination | Svenska Kennelklubben

Så sköter du din hund – Jordbruksverket.se

SKKs grundregler