Anmälan avliden hund

Anmälan till SKK måste skickas med deras blankett men SKK kan skicka informationen vidare till Jordbruksverket om  man tillåter det.
Behövs bara om hunden ej är registrerad hos SKK
Räcker inte textfältet använd textarean nedan
Är det något du vill berätta för oss om din lundehund?
Får vi använda dina uppgifter i den norska databasen för lundehundar?
reCAPTCHA is required.