Blanketter

På den här sidan kommer vi att succesivt lägga in alla blanketter

Anmäla avliden hund

https://lundehund.se/blanketter/avliden-hund/

Anmäla hane till hanhundslistan

https://lundehund.se/uppfodare/hanhundslistan/anmala-hane/

Anmäla medlemskap i SLS

https://lundehund.se/om-oss/medlem/

Anmäla parning

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-parning/

Anmäla planerad parning

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-planerad-valpkull/

Anmäla valpkull

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-valpkull/

Anmäla valpköpare

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-valpkopare/

Anmälan ägare av lundehund/ar

Anmälan ägare av lundehund/ar

Motion till Svenska Lundehundsällskapets årsmöte

Obs att nedanstående mall endast går att fylla i, skriva ut och skicka per post.

Mall för att skriva motion till SLS årsmöte

Årets Lundehund: Endast mellan 15 dec tom 31 jan

Årets champion