Blanketter

Anmäla avliden hund

https://lundehund.se/blanketter/avliden-hund/

Anmäla hane till hanhundslistan

https://lundehund.se/uppfodare/hanhundslistan/anmala-hane/

Anmäla medlemskap i SLS

https://lundehund.se/om-oss/medlem/

Anmäla parning

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-parning/

Anmäla planerad parning

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-planerad-valpkull/

Anmäla valpkull

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-valpkull/

Anmäla valpköpare

https://lundehund.se/uppfodare/anmala-valpkopare/

Anmälan ägare av lundehund/ar

Anmälan ägare av lundehund/ar

Ersättning för (del av) inseminationskostnad

Insemination

Motion till Svenska Lundehundsällskapets årsmöte

Obs att nedanstående mall endast går att fylla i, skriva ut och skicka per post.

Mall för att skriva motion till SLS årsmöte

Årets Lundehund: Endast mellan 15 dec tom 31 jan

Årets champion

Övrigt

Lundehundsfolder
Lundehundsfoldern är avsedd för utskrift i A4-format för att dela ut vid träffar. Vid dubbelsidig utskrift i landskapsformat och vänd över korta sidan blir den perfekt vikt i A5 storlek. 

Test