BPH

Från och med årsmötet maj 2019 och sista december 2020 kan man ansöka om bidrag för att genomföra ett BPH (beteende- och personlighetsbeskrivning hund). Klubben står för 25 procent av anmälningsavgiften efter genomfört BPH.

Kopior på kvittot och BPH-resultatet skickas till kassor@lundehund.se