Avel

Här finns information för dig som är intresserad av avel eller kan tänka dig att ta en kull valpar på  din tik för att bidra till rasens överlevnad.

Rasklubbens målsättning är att så många lundehundar som möjligt ska gå i avel för att på detta  sätta bidra till rasens överlevnad och bredda avelsbasen för rasen.