Protokoll

2022

2022-04-03 Årsmötesprotokoll 2022 (verksamhetsåret 2021)

2021

2021-04-25 Årsmötesprotokoll 2021 (verksamhetsåret 2020)

2021-04-25 Årsmötesprotokoll 2021 (verksamhetsåret 2019)

2020

Årsmötet inställt

2019

2019-05-26 Årsmötesprotokoll 2019 (verksamhetsåret 2018)

 

2018

2018-03-24 Årsmötesprotokoll 2018 (verksamhetsåret 2017)

 

2017

2017-03-18 Årsmötesprotekoll 2017 (verksamhetsåret 2016)

 

2016

2016-02-28 Årsmötesprotokoll 2016 (verksamhetsåret 2015)

 

2015

2015-02-22 Årsmötesprotokoll 2015 (verksamhetsåret 2014)

 

2014

2014-03-15 Årsmötesprotokoll 2014 (verksamhetsåret 2013)

 

2013

2013-03-09 Årsmöteprotokoll 2013 (verksamhetsåret 2012)

 

2012

2012-03-17 Årsmötesprotokoll 2012 (verksamhetsåret 2011)

 

2011

2011- 03-26 Årsmötesprotokoll 2011 (verksamhetsåret 2010)

 

2010

2010- 03-13 Årsmötesprotokoll 2010 (verksamhetsåret 2009)


 

Årsmöteshandlingar

2022

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021:
Från valberedningen
Motioner

 

 

2021

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2020:
Från valberedningen
Motion

 

 

 

 

 

 

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2019:
Från valberedningen
Motion

 

 

 

 

2020

Årsmötet Inställt

 

2019

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2018:
Från valberedningen
Motion

 

 

 

 

2018

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2017: 
Från valberedningen

 

 

 

 

 

 

 

2017

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2016:

 

 

 

 

 

 

 

2016

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2015:
Från valberedningen

 

 

 

 

 

 

 

2015

Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2014:
Från valberedningen